Usługi

Wydział Folii Tworzywowych Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM S.A.” świadczy usługi w zakresie usługi cięcia i konfekcjonowania folii.

Badania laboratoryjne:

 • oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu [PN-EN ISO 527]
 • oznaczanie współczynnika przepuszczania światła i zamglenia [PN-84/C-89100]
 • oznaczanie współczynników tarcia [PN-EN ISO 8295]
 • oznaczanie gramatury [PN-ISO 536]
 • oznaczanie grubości metodą skaningu mechanicznego [PN-ISO 4593]
 • oznaczanie połysku [PN-77/C-89098]
 • oznaczanie zwilżalności [PN-93/C-89438]
 • oznaczanie wymiarów liniowych w czasie ogrzewania [PN-EN ISO 11501]
 • oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie, metoda „spodni” [PN-EN ISO 6383]
 • oznaczanie udarności metodą spadającego grotu „dart drop” [PN-EN ISO 13468]
 • oznaczenie właściwości elektrostatycznych [PN-C-04259-02]
 • oznaczanie długości i szerokości folii [PN-ISO 4592]
 • oznaczanie barwy CIE L*a*b [ISO 7724]

Polecane produkty

Ostatnie aktualności